Technická pomoc pri príprave plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva

01/03/2012

 

Dosiahnuté výsledky

• Hlavným výsledkom tohto projektu bol plán integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.

• Zapojenie verejnosti do procesu prípravy plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.

• Nadväzujúce stratégie pre región Sáva a pre jednotlivé krajiny povodia.

<< back to news